vikingaromantiker

De som har en vurm för Vikingar och den nationalromantiska synen på det förflutna. Vissa av dem vill återskapa denna inbillade guldålder. Några kan ha en mer vetenskapligt baserad föreställning, ofta baserat på ett intresse för historia eller arkeologi. Några av dem hänfaller till Asatro.