Symbolism

Symbolism andvänds i dessa sammanhang för att beteckna tron på att gudarna egentligen bara är symboler för något annat, en allmän mänsklig känsla eller ett naturfenomen. Ofta så ser man det gudomliga som så kallade arketyper, föreställningar som är inbyggda i medvetandet. Det andliga blir på så sätt något psykologiskt, en så kallad psykologistisk tolkning. Symbolismen är i sig ateistisk - då den förnekar gudarnas faktiska existens, men innehåller ett drag av stort intresse för religion, då den ser ett behov av religiösa utryck som symboler för projektion. Symbolismen är inspirerad av psykologen Carl Jungs idéer. Symbolism är vanligt i New Age, bland vissa innom Nyhedendom och då särskillt tydligt inom Ockultism och Ariosofi.

Detta är en föreställning som strider mot Hedendom.