Paganism

Anglisism. 1996 fösökte svenska avdelningen av pagan federation (wicca) införa ordet i svenskan som en term som skapar iden av ett slags religionsenighet där man skulle kunna dra in svensk nyhedendom i deras egen rörelse. Detta försök gav inte särskillt stor utdelning och termen fick inte särskillt stor spridning.

Enligt Laila Wiberg i Pagan federation betyder pagan religion en religion som tillkommit efter 1950.

Numera står paganism för wicca och häxrörelsen och olika varianter av dessa.

Ordet har ingen annan förekomst i svenska språket.
Se även neopaganism.