Psykologism

I allmänhet används psykologism för att beteckna argumentation som bygger på att förklara alla ickematriella fennomen som ett psykologiskt fenomen. I religöst sammanhang är det ett betraktelsesätt att religiösa fenomen skall förklaras som psykologiska fenomen.
En vanlig föreställning inom nyhedendomen är att det gudomliga enbart är delar av vårt psyke, eller att religion fyller ett psykologiskt behov. Detta är en förklaring av fenomen så som Rekonstruktionism - då man efterstävar att skapa en religion utifrån tänkta psykologiska behov. Vidare är psykologismen stark inom vissa delar av asatron så som ariosofin. Den vanligaste formen av psykologism är så kallad Symbolism.

Detta är en föreställning som strider mot Hedendom.