Wicca

Ockult rörelse grundad av Gerald Gardner. Wicca har en duoteistisk religiös förställning men ser sig själva som nyhedniska och använder ibland ordet Paganism. Rörelsen är stor i Storbritannien men inte i Sverige. Kallar sig ibland häxor [sic].
Har inte någon större organisation i Sverige men driver något som de kallar "pub moot", det vill säga pubbmöten där de försöker värva folk.

Detta är en föreställning som strider mot Hedendom.