Jord

Gudinnan Jord är den närande jordens rådare. Hon är moder till Tor.