Jord

Gudinnan Jord är den närande jordens Rådare. Hon är moder till Tor.