asatroende

Sådana som utövar Asatro, en form av Nyhedningar, oftast rekonstruktionister. Kan användas som beteckning på medlem av asatroröelsen. Asatroende har ofta en fallenhet för Nationalromantik och de föraktar vanligen Nordisk Sed.