Tor

Den gode makten som kämpar för det rätta i alla lägen. Åskan och vädrets gud. Tor strider modigt mot Jättar och andra onda makter och vinner beväpnad med sin hammare Mjölner. Tor är Odens son med Jord

Tor är en trofast men hård makt. Han håller alltid sitt ord, han kämpar alltid för den som har rätt, men han kräver rättframhet och står inte ut med halvmesyrer. Han tvekar aldrig och då handlar han ibland trots att det inte kanske inte är det mest långsiktiga.

Märken: