Julkärven

Skördens första kärve som spars till Jul och som sätts ut på en stör under Höknatten som ett offer till Odin, så att hans häst kan äta av den när de stannar till under Den vilda jakten. Att sätta ut julkärve är en mycket spridd sed. Kallas även julanek.