Monoteism

Klassificering av religioner som tror på endast en gud.