Freja

Freja är ett av namnen på en av de viktigaste Makterna i hedendomen. Namnet betyder "Frun" och har sin manliga korrespondet i Frej vilket också är Frejas bror. Kan ibland skrivas och utalas Fröja. Freja har många heten: Freja, Frun, Gudinnan, Häskarinnan, Härn.
Freja är kärlekens gudinna, hon är den livgivande och hon har traditionelt varit den starkaste makten vad avser fruktbarhet. Hon är vårens alstrare och kallas därför för Vårfrun.

Ett av hennes heten är Vanadisen ty hon är dis åt gudasläktet vanerna.

Märken: