Den vilda jakten

Den jakt då Oden med sitt följe av döda krigare löper över jorden och på himlarna, genom marker och skogar, och jagar Troll och andra onda makter från landet. Detta sker på Höknatten och är det som inleder Julen.