Svenska kyrkan

Sveriges största samfund för kristendom.