Framhåll

Ökar sidans status och exponering

Nordisk mytologi

Nordisk mytologi är en generell beteckning på det religiösa myterna i Nordisk religion.

Märken:

Gudar

Gud - ursprungligen neutrum, har sedan sedemera på grund av kristendomen fått ändrat genus till maskulinum. Därav kommer alltså femininum formen gudinna, det är dock korrekt att att kalla en gudinna för gud.

Märken:

Tor

Den gode makten som kämpar för det rätta i alla lägen. Åskan och vädrets gud. Tor strider modigt mot Jättar och andra onda makter och vinner beväpnad med sin hammare Mjölner.

Märken:

Samfälligheten för Nordisk Sed

Trossamfund för Den Nordiska Seden bildat 1997 och registrerat som trossamfund 2000. Sveriges största polyteistiska trossamfund.

Märken:

Forn sed

Ett otydligt begrep med många tolkningar. Använd i tvetydiga samanhang ofta för att beteckna "någon slags religion som har med nordiskt att göra"
Ursprung: Termen "forn si∂r" förekommer i Sagalitteraturen avseende gammalt skick i samband med kristnandet.

Märken:

Freja

Freja är ett av namnen på en av de viktigaste Makterna i hedendomen. Namnet betyder "Frun" och har sin manliga korrespondet i Frej vilket också är Frejas bror.

Märken:

Oden

Oden är ett namn på Allfadern, Härfadern, striden, vildhetens, skaldeskapet och visdomens gud.

Märken:

Den Nordiska Seden

Nordisk Sed är en beteckning på den levande hedniska traditionen som utgör den hedniska religion som levt och utvecklats i folklig miljö från urtid och in i vår tid bland de folk som tillhör den nordiska språkgruppen.

Ursprung: Ett ord som introducerades 1994/95 av Tidskriften Sed och sedan definerades av Samfälligheten för Nordisk Sed för att skapa ett tydligare begrep för Hedendom som skiljde sig från Asatro och andra nyandliga företeelser.

Märken:
Prenumerera på innehåll