Snorre Sturlasson

Lagman på Island undet 1200-talet. Författare till flera böcker, bland annat Snorres Edda.