reenactment

Hobby som går ut på att klä ut sig, bygga upp miljöer, spela upp scenarier, för att återskapa andra historiska epoker. Ett mellanting mellan teater och lek(fast med en väldig tyngd på rekvisitans trovärdighet). I dessa sammanhang talar vi vanligen om vikingatidsreenactment, som så som vikingaromantiker, men det existerar reenactment för olika tidsepoker och miljöer.