Ergi

Ergi - "Arghet" - det som väcker alla goda makters avsky. En beteckning på perversa och onaturliga beteenden som strider mot världens ordning. Det kan röra sig om sexuella utlevelser men även att vända sig mot livet så som Sejd.