Oden

Oden är ett namn på Allfadern, Härfadern, striden, vildhetens, skaldeskapet och visdomens gud. Han vann vidom genom att offra sitt öga i Mimers brunn och genom att hänga i trädet Yggdrasil i nio nätter.
Oden är allvetande och driver hela tiden striden för att upprätthålla världen.
Odens hustru är Frigg.

Märken: