Böner

Bön, böner, eller bejan, utgör en form i religiöst bruk där man ber något väsen om hjälp med något specifikt.