Böner

Bön, böner, eller bejan, utgör en form i religiöst Bruk där man ber något Väsen om hjälp med något specifikt.