Runmagi

Ockultism baserad på Runor.
Ursprung: Ett mystiskt förhållningsätt till Runor finns redan under forntid. Forskning kring detta, blandat med Ockultism, vikingaromantik och Ariosofi gav upphov till dagens runmagi.

Runor har i norden förknippats med hemlighet och mystik. Att runor annvänts med magiska och mystiska avsikter finns det historiska belägg för. När termen runmagi används i dag har den däremot ingenting att göra med ursprunglig användning av runor. Under början av 1900-talet så finns ett stort intresse bland ockultister ett stort intresse för kabalistisk symbolmystik (en judisk mystik). Bland antesemitiska mystiker blev detta ohållbart. Inom den ariosofiska rörelsen i tyskland hittar man på runmagin. Den första av dessa runmagiker, Guido von Liszt, hittade på en 18 typig runrad som han kallade Armanen. Von Liszt är även den person som lanserar svastikan som en segersymbol och kallar den för "sieg" - som i "sieg heil".
Runmagi har sedan varit en bärande del av New Age och Nyhedendom. Runmagi är ett exempel på Symbolism som på något sätt är tematisk för det nyandliga tankesättet. Varje runa syns som en generell symbol för ett komplex av idéer. Komplexen kan variera mellan olika grupperingar men sättet att använda symbolerna är likartat. I stort sätt har användningen av symboler inte ändrats nämdvärt mellan nazzismen och nyhedendomen.
Runmagin har varit den del av New Age som egentligen gav upphov till nyhedendomen.