Gode

Språkligt: Makuliniserad form av det neutrala ordet gudar med innebörden "gudarnas man". Ursprung: Fornnordisk religiöst uppdrag, på island kom teokratin göra att godeuppdraget förvandlades till ett politiskt hövdingaskap
Allternativa tolkningar: Klok, expert på hedendom, Fornnordisk präst, Isländsk hövding, gängledare, festchef, populär kille i nyhednisk grupp
Feminim form är Gydja
Begreppen gode och gydja är omstrida och missbrukas frekvent inom Nyandlighet och fantasylitteratur. I nutida Hedendom använder orden för att beteckna de kloka som man vet har fått sin kunskap genom en etablerad tradition. Dessa har sedan rätt att utföra vigsel, begravning och själavård.
Gode/gydja blir man till genom en personlig utbildning där kunskapen lämnas från person till person. De anses vara synska och ha förmåga att hanskas med det osynliga. De ägnar sig däremot inte åt Trolldom. Goden/gydjans klär sig enligt ett dräktskick som kallas Våd.
Inom Nyhedendom används orden väldigt olika, vanligen verkar det betyda någon form av ritualledare, eller kanske generellt en gängledare. Utbildning saknas, man utses genom popularitet eller bara genom att själv ge sig legitimitet.
Den nyandliga användningen av orden gör att begreppet är tvetydigt.