Trolldom

Trolldom är ett sätt att söka makt över det osynliga. Trolldom hänger samman med det onda begreppet Troll. Trolldom innebär att söka gå emot naturens ordning, att skapa falskhet och förvrida saker och upplevelser. Så finner man inom trolldom sådant som förbannelser och förvridning. Trolldom är att trotsa de goda Makterna och aliera sig med det onda - trollen.

Viktigt är att skilja allmän skrok från trolldom - att söka spå sin kommande genom att lägga blommor under huvudkudden, att göra en rit för att värna från ont eller att offra för välgång, kallas religion - inte trolldom. Trolldom är att gå emot sedens ordning, att förhålla sig till det osynliga är inte trolldom - det är seden. Trolldom är alltså utryck för blasfemi.

Trolldom brukar ofta drabba omgivningen hårt så som mjölkharen som dräper de fattigastes kor. Trolldom slår för det mesta tillbaka hårt mot den som utövar den, man blir slav till trollen, man blir en Mara eller något ännu värre.