Klok

En gamal beteckning på sedens andliga experter. Kallas ofta klok gubbe eller klok gumma. Det finns olika dialektala varianter av detta. Kunskapen förmedlas genom undervisning och man blir vigd efter några års utbildning. Numera är detta normalt formaliserat och kloka gubbar och gummor kallas ibland Gode och Gydja.

Vad man ofta blandar samman kloka med är Kucklare och Botare. Vissa kloka är Botare men inte ens de flesta.