Jordemor

Jordemor, jordegumma.

Traditionell barnmorska. Kvinna som hjälper till vid förlossning. Traditionellt var jordemödrarna väl ansedda kvinnor som kunde allt kring förlossningar. Jordemodern kom till den födande kvinnans hem när man kallade på henne och lede henne sedan genom förlossningen.