Kucklare

Med en kucklare menas en person som samlat på sig olika former av bruk och sätter ihop sina egna lösningar på vardagliga problem. Kucklaren är i allmänhet inte någon mästare på något speciellt, men har ett intresse som gör att de ibland ägnar sig åt Bot eller liknande. Kallas ofta kuckelgumma eller kuckelgubbe. De räknas inte till kloka då de inte har en del av någon lärdomstradition, och de räknas inte till trollpackor då de är ödmjuka och följer folktraditionerna utan att förvanska dem.