Synsk

Att vara synsk är att ha förmågan att se de osynliga, makterna och hela den andliga världen. Denna förmåga tillskrivs bland andra kloka.