Traditionsreligion

En traditionsreligion är en religion som förmedlas genom muntlig, levande tradition och som har vuxit fram genom traditionens utveckling. Religionen är alltså inte en forumlerad lära eller idiologi utan en samling av seder, bruk och värderingar som vuxit fram i ett kulturelt kontext. De flesta Naturreligionerna är traditionsreligioner. Man skiljer traditionsreligioner från stiftade religioner.