Eklekticism

Att ta saker ur olika religioner, kulturer - eller vad det nu handlar om - och blanda samman detta i skapandet av något nytt. Termen används som religionsterm men kan även om kultur, kunskapsbildande och så vidare. Eklekticism handlar alltså om att en blandning är att föredra framför en enhetlighet. När det gäller nordisk sed så strider eklekticism mot tanken om Tradition.
Eklekticisk tro står vanligen i opposition mot de flesta religioner men i sig själv utgör grunden för New Age och Nyhedendom.