Vikingar

Ursprung: "Den som härjar i vikarna" - beteckning för sjörövare. Kom att inom nationalromantiken upphöjas till det nationalistiska människoidealet.
Allternativa tolkningar: Sjörövare, Forntida nordbor, Renrasiga arier, Svenska huliganer, Tuffa och starka personer
Föreställningen om vikingar är troligtvis den starkaste historiska vanföreställningen som lever kvar sedan nationalromantiken.