Förning

Mat och dryck man tar med till en religiös festlighet.