hete

Hete betyder beteckning eller beskrivande benämmning. Man kan omtala någon med en beskrivning som visar tydligt på vem det är, det är ett hete. Makterna saknar namn i mänskligt mening utan har heten. Deras olika heten visar aspekter av deras väsen, men det är inte så att de heter en sak och kallas en annan - det är bara olika heten.