Mara

En mara är en kvinna som hemsöker någon under nätterna och "rider honom". För det mesta är den hemsökte en man. Marritten innebär att den hemsökte vrider sig och plågas under sömnen och vaknar helt förstörd. Den marridne blir mer och mer tärd och brukar gå under om inget görs.

Maran är oftast en vanlig kvinna som på grund av att hon eller någon henne närstående - ofta någon förälder - ägnat sig åt Trolldom, förlorar sig själv och tvingas fram denna förvandling. Maror kan även vara väsen, så som troll, som genom att ta mar-Hamn kan suga kraft ur människor.