Koppning

Traditionell form av Bot där man genom att låta en person blöda får denne att bli av med en sjukdom. Som redskap används koppglas eller kopphorn, som uppvärms för att sedan när de placeras på huden, skär och suger ut blodet.