Eggstål

Eggstål, alltså vassa saker av stål,är något som inte De Osynliga inte tål. Alltså använder man sig av eggstål som ett skyddsmedel.