Bot

Med bot menas någon form av traditionell form av behandling av en sjukdom och elände. Traditionellt är inte sjukdom det samma som det medicinska begreppet, sålunda inkluderas en del saker som skulle kunnas kalla för andliga och sociala inom bot, så som att blia av med en Mara eller något sådant.
Den som ägnar sig åt bot kallas Botare.