Framhåll

Ökar sidans status och exponering

Asatro

Uppdiktad religion. Ursprung: Ett ord som myntas 1820 som en del av den nationalromantiska föreställningen om en tänkt fornnordisk religion som aldrig existerat. Numera en etablerad term för en påhittad nyandlig religion.
Allternativa tolkningar:Tron på asagudar, namn på en stipulerad fornnordisk religion, beteckning på Nyhedendom, benämning på Hedendom

Märken:
Prenumerera på innehåll