Gudar

Gud - ursprungligen neutrum, har sedan sedemera på grund av kristendomen fått ändrat genus till maskulinum. Därav kommer alltså femininum formen gudinna, det är dock korrekt att att kalla en gudinna för gud.
Gudar är en allmän term för högre makter - inom den nordisk Hedendom kallas gudarna för Makterna. I traditionellt språkbruk räknas även Alver och Diser till gudar, dock inte till de Högsta Makterna. Ordet gud är alltså ett mycket bredare ord i Hedendom än i andra sammanhang. I samtida språkbruk kan alltså alla goda Väsen kallas gudar, så som Rådare eller Tomtar. De flesta gudar spelar ingen roll i den enskilldes trosliv och vissa gudar så som Nornorna är det helt meningslöst att bedja till.

Märken: