Tidskriften Sed

Sveriges första hedniska tidskrift och tankesmedja. Utkom i begränsad upplaga under 1995. Drevs i stiftelseform initierat av några olika personer inom den dåtida hedniska sfären. Bröts sönder på grund av meningsskiljaktigheter inom redaktionsgruppen under hösten 1995.