Frej

Frej är världens herre och livets gud. "Frej" betyder Herren och har sin kvinliga korrespondent i Freja vilket också är Frejs syster. Skrivs och utalas ofta Frö. Har även andra namn och heten så som Ing eller Yngve eller Ingunnar Frej (betydelse: Inguns make).