Polyteism

Klassificering av religioner som tror på ett flertal gudar. Ställs ofta mot Monoteism. Brukar normalt inte inkludera Duoteism. Till polyteism brukar man räkna både kulturorgansierade religioner som Shintoism eller Hinduism men även animistiska religioner så som Nordisk Sed.
I Sverige är polyteistiska religioner ovanligare än monoteistiska. Det största polyteistiska trossamfundet i Sverige är Samfälligheten för Nordisk Sed.