Jättar

Jättar är uråldriga väldiga makter som fanns innan allt annat och som i sin natur är destruktiva och onda. Makterna har nyttjat deras krafter och skapat vår värld ur deras urvärld. På så vis stammar gudarna från jättarna samtidigt som de ligger i konflikt med dem.

Jättar och spår av dem kan finnas runt oss som åldriga rester av en annan era - vanligen i berg eller djupa hålor. Många starka destruktiva krafter i världen hänger samman med jättar. För att försvara världen så kämpar då bland annat Tor mot dessa jättar.