Nordisk mytologi

Nordisk mytologi är en generell beteckning på det religiösa myterna i Nordisk religion. Ofta menar man myter från fornnordisk religion men även myter i nordisk sed kan avses.
Nordisk mytologi kan utgöra motiv för en hel del skönlitteratur och andra icke religiösa verksamheter, generellt i vikigaromantiska sammanhang. Detta är relativt vanligt men berörs naturligtvis inte i detta lexikon.

Märken: