Ragnarök

Av ragna-rok - de rådandes död. Världens undergång och tidens slut. Ragnarök är den sista striden där de onda makterna möter de goda makterna och där värden förtärs i striden.