Landvättar

Landvättar är ett ord som kan ha två betydelser. Det ena är en generell beteckning på alla Vättar som rår över landet, inkluderandes Rådare, De underjordiska, Älvor och så vidare.

Den andra användningen är som synonym till Jordvättar