Bergtagen

Att bli bergtagen är när någon blir lurad eller tvingad av trollen att komma in i berget där denne sedan blir fånge. Motivit förekommer i många sägner och berättelser. Ibland kommer fången lös via list eller med hjälp av någon utifrån. Ibland förblir fången i berget, i vissa sägner och sånger så gifter sig fången med ett Troll och får barn.