Offer

Att ge en gåva till något viktigare syfte. Att offra är att vara delaktig i skeendet och att bidra med det man själv kan. Ofta ger man offer till makter eller väsen som en del av det religiösa bruket. Ett offer är något som glädjer, hjälper eller på annat vis kommer makten till nytta. Det kan vara något som är skönt som glädjer eller något som är bra att ha för makterna.