Årsgång

Bruk att vid årets skiften - särskillt Midsommar gå genom markerna för att då se saker som förutsäger det kommande året. Man får under årsgången inte tala med någon av de som man träffar. Förberedelserna inkluderar tystnad och fasta.