Läsning

En läsning är några ord som man säger för att tilltala makterna eller andra väsen och för att genomföra bruk.