Ymer

Ymer var urjätten som gudarna drap och skapade till världen. Hans huvudskål blev himlavalvet, blodet alla hav och floder, hans kött och ben blev jord och berg och hans hjärna blev till himlens hotfulla moln.