Mimer

Vis jätte som vaktade visdomens brunn. Blev dräpt hos vanerna genom att de högg huvudet av honom och sedan sände de huvudet till Oden. Mimers huvud fortsatte dock tala och ge Oden råd. Inför Ragnarök så talar Oden med Mimers huvud och får sina sista råd.